اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و ميان تعهد سازمانی و رضايت

مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت طراحی دوبعدی نقش برجسته و سه بعدی فرهنگ و هنر هشتم🔍پاورپوینت طراحی ذهنی از پرندگان فرهنگ و هنر هشتم🔍پاورپوینت طراحی بناها و فضاهای معماری فرهنگ و هنر هشتم🔍پاورپوینت طراحی تزیینات معماری فرهنگ و هنر هشتم🔍پاورپوینت محافظت ریل در برابر یخبندان🔍پاورپوینت انواع خط فرهنگ و هنر هشتم🔍پاورپوینت کیفیت سطوح در تصویرسازی فرهنگ و هنر هشتم🔍پاورپوینت ویژگی های تصویرسازی فرهنگ و هنر هشتم🔍پاورپوینت مستند سازی سیستم مدیریت كیفیت مبتنی براستاندارد ISO 9001:2008🔍پاورپوینت اختلال بی نظمی خلق اخلالگر🔍پاورپوینت اسکیزوفرنی کاتاتونیک چیست🔍پاورپوینت افسردگی آتیپیک چیست🔍پاورپوینت افسردگی بعد از زایمان🔍پاورپوینت نقش تجربه ی هشیار بر درمان افسردگی🔍پاورپوینت مسکن ، حومه و شهر🔍آموزش عکاسی و چاپ عکس پرسنلی🔍پاورپوینت کتاب مدیریت بازاریابی🔍پاورپوینت عوامل تاثیر گذار بر پذیرش پیامک🔍پاورپوینت انسان و تنش های حرارتی محیط کار؛ اصول کنترل شرایط جوی محیط کار🔍پاورپوینت ترسیم پروفیل درCivil3D
اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و ميان تعهد سازمانی و رضايت شغلی و عملکرد|30019187|qro
در این پست قصد معرفی فایل اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و ميان تعهد سازمانی و رضايت را داریم با ما همراه باشید.

فرمت فایل: پاورپوینت

تعداد صفحات: 37

پاورپوینت آماده: شغلی و عملکرد – 37 اسلاید

در این تحقیق داده‌ها از 238 دانشجويان و محققان همکار نيمه وقت UM MBA مالزيايي جمع‌آوري شدند. داده‌ها در مورد فرهنگ سازماني و رفتارهاي رهبري پاسخ دهندگان و چگونگي اثرگذاري بر تعهد سازماني، رضايت شغلي و عملکرد کارمند با استفاده از OCI، پرسشنامه رفتار رهبري، ACS، درجه‌بندي جهاني مجزا براي رضايت شغلي و پرسش‌نامه‌هاي عملکرد کلي جمع‌آوري شد. آمارهاي توصیفي گزارش شدند و بعد از آنها، تحليل عاملی، تحليل پایایی، همبستگی پيرسون و آزمون فرضيه‌ها با استفاده از رگرسيون سلسله مراتبی، استفاده شد.