پروژه و تحقیق آماده: ريخته گری تحت فشار 21 صفحه فایل ورد word

پروژه و تحقیق آماده: ريخته گری تحت فشار 21 صفحه فایل ورد word|30019189|qro
در این پست قصد معرفی فایل پروژه و تحقیق آماده: ريخته گری تحت فشار 21 صفحه فایل ورد word را داریم با ما همراه باشید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 21

ريخته گري تحت فشار

ريخته گري تحت فشار نوعي ريخته گري مي باشد كه مواد مذاب تحت فشار بداخل قالب تزريق مي شود . اين سيستم بر خلاف سيستم ريژه كه مذاب تحت نيروي وزن خود بداخل قالب مي رود امكانات توليد قطعات محكم وبدون مك مي باشد. دايكاست كوتاهترين راه توليد يك محصول از فلز مي باشد .

مزاياي ريخته گري تحت فشار:

1 توليد انبوه و با صرفه

2 توليد قطعه مرغوب باسطح مقطع نازك

3 توليد قطعات پيچيده

4 قطعات توليد شده در اين سيستم از پرداخت خوبي بر خوردار است.

5 قطعه توليد شده استحكام خوبي دارد.

6 در زمان كوتاه توليد زيادي را امكان مي دهد.

معايب ريخته گري تحت فشار :

1 هزينه بالا

2 وزن قطعات در اين سيستم محدويت دارد حداكثر 3 8 K g

3 از فلزاتي كه نقطه ذوب آنها در حدود آلياژ مس مي باشد مي توان استفاده نمود.

ماشينهاي دايكاست:

اين ماشينها دو نوع كلي دارند:

1 ماشينهاي با محفظه تزريق سرد: cold chamber در اين نوع سيلندر تزريق خارج از مذاب بوده و فلزاتي مانند A L و C u و m g تزريق مي شود و مواد مذاب توسط دست به داخل سيلندر تزريق منتقل مي شود .

2 ماشينهاي با محفظه تزريق گرم : Hot chamber در اين نوع سيلند تزريق داخل مذاب و كوره بوده و فلزاتي مانند سرب خشك و روي تزريق مي شود و مذاب اتوماتيك تزريق مي شود.

محدوديتهاي سيستم سرد كار افقي:

1 لزوم داشتن كوره هاي اصلي و فرعي براي تهيه مذاب و رساندن مذاب به داخل سيلندر تزريق

2 طولاني بودن مراحل كاري

3 امكان بوجود آمدن نقص در قطعه بدليل افت حرارت مذاب آكومولاتور يك سيلندر دو طرفه بازشوكه داخل آن يك پيستون شناور وجود دارد كه يك سمت آن فشار گازاز نوع گاز بي اثر مانند گاز ازت كه در سيستم با D Oمشخص مي باشد ، تحت فشار است و در سمت ديگر فشار روغن كه در سيستم با P N مشخص مي باشد.

وظيفه آكو مولاتور:

چون پيستون شناور آكومولاتور بوسيله فشار روغن شارژ شده است و پشت آن هم فشار متراكم گاز وجود دارد در زمان تزريق وقتي فشار روغن در يك سمت كم مي شود . فشار گاز با سرعت زيادي پيستون را به سمت روغن هدايت نموده و باعث سرعت زيادي در ضربه دوم تزريق شده و مذاب را در مدت زمان كوتاه بداخل حفره قالب مي راند .

نقش آكومولاتور:

اگر اين اجزاء عمل نكند و در واقع نقشي در تزريق مذاب نداشته باشد قطعات داراي مك و بد تزريقي بوده و استحكام لازم راندارد.