پروژه و تحقیق آماده: جوشكاري با اكسي استيلن 51 صفحه فایل ورد word

پروژه و تحقیق آماده: جوشكاري با اكسي استيلن 51 صفحه فایل ورد word|30019196|qro
در این پست قصد معرفی فایل پروژه و تحقیق آماده: جوشكاري با اكسي استيلن 51 صفحه فایل ورد word را داریم با ما همراه باشید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 51

شعله اكسي استيلن

شعله ممكن است داراي اكسيژن زياد يا كم باشد كه خوب نيست و در آن صورت نسبتهاي مخلوط دو گاز اكسيژن و استيلن مناسب است. اگر اكسيژن خيلي زياد باشد، شعله اكسيدكننده و اگر استيلن زياد مصرف شود، شعله احياء كننده خواهد شد. شعله‌هاي مختلف را نشان مي دهد.

شعله‌ي صحيحي را كه به فلز حرارت مي دهد و آنرا اكسيده يا احياء نكند شعله خنثي مي نامند. شعله خنثي وقتي حاصل مي شود كه نسبت گاز استيلن و اكسيژن متناسب باشد. در شعله خنثي دو گاز با هم تركيب شده، اكسيژن با كربن و هيدروژن گاز استيلن ممزوج و حرارت لازم توليد ميشود. لازم به يادآوري است كه گازهاي حاصل بي ضرر هستند.

ميتوان به زبان شيمي چنين نوشت: استيلن + اكسيژن = گاز كربنيك + آب + حرارت

دو گاز توليد شده يعني گاز كربنيك و بخار آب سمي نيستند.

اكسيژن موجود در هواي اطراف شعله براي تكميل احتراق مصرف ميشود و اين بدان معني است كه وقتي در شكاف يا گوشه ها بخواهيم جوشكاري كنيم، بطوريكه هوا نتواند به شعله برسد، اكسيژن بيشتري از كپسول را بايد بشعله برسانيم. اگر نسبت مخلوط دو گاز مناسب نباشد فرم ظاهري شعله اين اشكال را روشن خواهد كرد. آخر سر نيز، شعله خنثي را از وضع فلز ذوب شده ميتوان امتحان كرد.

مواد زائد از دو راه وارد شعله جوشكاري ميشوند:

الف – ممكن است گازها مواد اضافي داشته باشند.

ب – دستگاه تميز نباشد.

گاز بايد هميشه از كيفيتي خوبي برخوردار باشد. خلوص گاز را كارخانه سازنده مشخص كرده و بايد در نظر داشت كه گرماي شعله استيلن – اكسيژن خنثي به 5600 درجه فارنهايت مي رسد. اگر اكسيژن زيادتر باشد درجه حرارت به كمي بالاتر هم ممكن است برسد. چنانكه در اين جدول ملاحظه مي كنيم درجه حرارت شعله استيلن اكسيژن براي ذوب فلزات معمولي كافي است.

دستگاه جوشكاري اكسي استيلن

قبل از بحث در طرز كار جوشكاري، بهتر است اطلاعاتي درباره دستگاههاي جوشكاري پيدا كنيم تا امكانات و حدود اين كار دستگاهها مشخص شود.

در اصل، دستگاه جوشكاري اكسي استيلن شامل وسايل زيراست:

يكي منبع تأمين دو گاز اكسيژن و استيلن و دستگاهي كه در آن ، دو گاز بدون خطر با هم مخلوط شده و به مشعل مي رسند. در آنجا گازهاي مزبور مشتعل شده و درجه حرارت زيادي ايجاد ميشود. در اينجا دستگاهي را كه بيشتر بكار مي رود توضيح مي‌دهيم:

الف – كپسولهاي گاز: يكي كپسول اكسيژن و ديگري كپسول استيلن

ب – تنظيم هاي فشار و فشار سنج ها: تنظيم فشار اكسيژن و تنظيم فشار استيلن

ج – لوله اكسيژن و لوله استيلن

د – مشعل جوشكاري

معمولا دو نوع مشعل جوشكاري استيلن و اكسيژن به كار مي رود:

1 مشعل از نوع فشار مساوي 2 مشعل از نوع تزريقي در نوع اول همانطور كه از اسم آن پيداست گازهاي اكسيژن و استيلن هر دو فشاري مساوي يا تقريبا نزديك به هم دارند. اين نوع مشعل ها خيلي بيشتر بكار مي روند. در مشعل نوع تزريقي، فشار گاز استيلن نسبتاً كم و فشار اكسيژن خيلي بالاتر است.